Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 08 sierpnia 2022 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 08 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VIII/1) (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Robert Duma, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2), (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Józef Kołt

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu