Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
6 °C
scroll
Skalne Grzyby

Starosta kłodzki na pilnej konferencji w Warszawie poświęconej sytuacji w służbie zdrowia

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki oraz kilkuset delegatów z całej Polski, bierze udział w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w konferencji poświęconej bardzo trudnej sytuacji w szpitalach powiatowych i miejskich.

Związek Powiatów Polskich,

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

oraz Urząd Miasta St. Warszawa

zaprosili Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu

odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów szpitali na spotkanie w Pałacu Kultury w Warszawie.

Spotkanie poświęcone jest skutkom finansowym dla szpitali wynikającym z uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ślad za decyzją Sejmu RP

NIE ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI ŚRODKI FINASOWE NA PODWYŻKI WYNAGODZEŃ

dla pracowników służby zdrowia.

Ponadto obecnie zaproponowana niewystarczająca regulacja wyceny świadczeń nie uwzględnia również coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali.

O tym wszystkim toczy się teraz rozmowa w Pałacu Kultury i Nauki.

SPOTKANIE W WARSZAWIE PROWADZĄ:

Andrzej Płonka - Prezes Związku Powiatów Polskich

Waldemar Malinowski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Renata Kazanowska – Zastępca Prezydenta Miasta St. Warszawy

Omawiane tematy:

M.in.:

Sytuacja w szpitalach powiatowych i miejskich - wyniki analizy przeprowadzonej przez Związek Powiatów Polskich

Skutki wdrożenia rekomendacji AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) oraz faktyczne możliwości realizacji podwyżek w ochronie zdrowia na przykładzie szpitali województw małopolskiego i wielkopolskiego

Czy i gdzie popełniono błąd? – analiza rekomendacji AOTMiT

Koszty personelu to nie wszystko. Szpitale w dobie galopującej inflacji.

Oraz wiele innych.

001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 23-08-2022 12:04
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 23-08-2022 12:04
scroll

NA SKRÓTY

Prev