Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - dz. nr 229/13, AM-9, obręb Stary Zdrój - Kudowa Zdrój

Kłodzko, 31.08.2022 r.

 

GN.6840.1.2022.GN6

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

 1.  Data przetargu: 23.08.2022r.  
 1.  Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna, pokój 1.1.
 1. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony
 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Kudowie - Zdroju  przy ul. Zdrojowej,  oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  229/13, (AM-9), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0654 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane,  wpisana do księgi wieczystej nr SW1K/00076056/9.
 1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 2
 1. Liczba osób niedopuszczonych do I przetargu: 0
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 246 500,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych netto)
 1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 248 970,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych netto)
 1. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

małżonkowie Maria, Mirosław Ozierańscy, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pn. Muzeum Zabawek w Kudowie - Zdroju Maria Ozierańska.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz  opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak