Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku

PDFUchwała Nr IX/52/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (4,39MB)

PDFUchwała Nr IX/53/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (13,21MB)

PDFUchwała Nr IX/54/2022 w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak.pdf (286,16KB)

PDFUchwała Nr IX/55/2022 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Delta w Nowej, nadania Statutu.pdf (388,66KB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2022 roku NK-N.4131.177.3.2022.AS. stwierdzające nieważność uchwały IX/55/2022

PDFUchwała Nr IX/56/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322.pdf (291,95KB)