Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
5 °C
scroll
Szczeliniec Wielki

Pożyczka dla organizacji pozarządowych w ramach tarczy antykryzysowej

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

 

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.
 
Informacje i dokumenty do pobrania na stronie www PUP w Kłodzku
Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 24-07-2020 10:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev