Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 września 2022 roku

PDFUchwała Nr X/57/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (4,29MB)
 

PDFUchwała Nr X/58/2022 w sprawie zmiany budżetu Wiweloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (824,44KB)


PDFUchwała Nr X/59/2022 w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r..pdf (470,39KB)


PDFUchwała Nr X/60/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Radków, Gminy Międzylesie,Gminy K-ko.pdf (317,93KB)


PDFUchwała Nr X/61/2022 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej.pdf (934,81KB)


PDFUchwała Nr X/62/2022 w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia.pdf (530,40KB)


PDFUchwała Nr X/63/2022 w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf (413,70KB)


PDFUchwała Nr X/64/2022 w sprawie nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (296,20KB)


PDFUchwała Nr X/65/2022 w sprawie nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (297,99KB)


PDFUchwała Nr X/66/2022 w sprawie nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (294,93KB)


PDFUchwała Nr X/67/2022 w sprawie nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (293,68KB)


PDFUchwała Nr X/68/2022 w sprawie nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (286,73KB)


PDFUchwała Nr X/69/2022 w sprawie nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (297,31KB)


PDFUchwała Nr X/70/2022 w sprawie nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (292,54KB)


PDFUchwała Nr X/71/2022 w sprawie nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (291,54KB)


PDFUchwała Nr X/72/2022 w sprawie nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki-Zdrój Odznaki Honorowej.pdf (295,46KB)


PDFUchwała Nr X/73/2022 w sprawie nadania Ewie Miś-Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (294,86KB)


PDFUchwała Nr X/74/2022 w sprawie nadania Piotrowi Palecznemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (318,80KB)


PDFUchwała Nr X/75/2022 w sprawie nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (291,02KB)


PDFUchwała Nr X/76/2022 w sprawie nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (285,94KB)


PDFUchwała Nr X/77/2022 w sprawie nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (289,99KB)


PDFUchwała Nr X/78/2022 w sprawie nadania Zespołowi „Waliszowianie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (303,58KB)