Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Pisemna interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 28 września 2022 roku, odczytana podczas X sesji RPK w dniu 29 września 2022 roku przez radną, p. Krystynę Śliwińską, dotycząca alokacji funduszy rządowych przeznaczonych na wspieranie inwestycji rządowych w ramach programów: Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Treść interpelacji znajduje się w poniższym pliku:

PDFPisemna interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 28 września 2022 roku, odczytana podczas X sesji RPK w dniu 29 września 2022 roku przez radną, p. K. Śliwińską, dotycząca alokacji funduszy rządowych przeznaczonych na wspieranie inwestycji.PDF (709,23KB)

Treść odpowiedzi na interpelację znajduje się w poniższym pliku:

PDFOdpowiedź na pisemną interpelację Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 28 września 2022 roku, odczytana podczas X sesji RPK w dniu 28 września 2022 roku przez radną, p. K. Śliwińską, dot. alokacji funduszy rządowych przeznaczonych na wspieran.pdf (1,37MB)