Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6740.9.28.2022

Gmina Lądek Zdrój

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 999,54kWp w ramach zadania : Poprawa  jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj-Farma nr F1

Lądek Zdrój dz. nr 60/4 obręb Zatorze

PDFINFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRPODOWISKU I JEGO OCHRONIE.pdf (103,17KB)
PDFKARTA INFORMACYJNA.pdf (105,62KB)