Logo facebook
09 grudnia 2023
Anety, Leokadii, Wiesława
1 °C
scroll
Darnkowskie Wzgórza

Prezes UOKiK stawia zarzuty Santander Bank Polska

W maju tego roku Prezes UOKiK wszczął 17 postępowań wyjaśniających wobec banków w związku z sygnałami od konsumentów dotyczącymi problemów z rozliczaniem kosztów kredytu hipotecznego w przypadku jego wcześniejszej spłaty. Urząd ustalił, że Santander Bank otrzymał wiele reklamacji od konsumentów, którzy spłacili przed terminem kredyty hipoteczne udzielone od 22 lipca 2017 r. do 16 maja 2022 r. Kredytobiorcy wnosili o proporcjonalne rozliczenie kosztów pobranych w związku z udzieleniem kredytu, w tym np. prowizji. Z dotychczasowych ustaleń Prezesa UOKiK wynika, że bank negatywnie rozpatruje takie roszczenia.

Obowiązek rozliczenia się ze wszystkich opłat

W związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR 3M i 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN, wzrastają raty kredytów hipotecznych spłacanych przez konsumentów. Dlatego część klientów decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu. W takiej sytuacji bank powinien rozliczyć się z kredytobiorcą i zwrócić proporcjonalnie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu, niezależnie od tego, kiedy zostały poniesione. Rozliczeniu podlegają pobrane przez bank m.in. prowizje, koszty pośrednictwa czy przygotowania umowy. Należy pamiętać, że zasada ta dotyczy umów zawartych po 21 lipca 2017 r. W przypadku kredytów hipotecznych zaciągniętych wcześniej kwestię przedterminowej spłaty regulują umowy kredytowe.

Możliwość wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego wynika z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a obowiązek rozliczenia się z konsumentem z art. 39 tej ustawy. Interpretację tych przepisów zawiera stanowisko Prezesa UOKiK opublikowane w maju 2022 r. na stronie finanse.uokik.gov.pl.  

Zarzuty wobec Santander Bank Polska

Prezes UOKiK postawił Santander Bank Polska zarzuty stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Santander Bank Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu.

 

Spłaciłeś kredyt hipoteczny przed terminem, pamiętaj:

  • Proporcjonalny zwrot opłat przysługuje ci, gdy przed terminem spłacasz całość lub część kredytu i wybierasz opcję skrócenia okresu kredytowania.
  • Bank powinien się rozliczyć ze wszystkich kosztów kredytu m.in. z pobranej prowizji, kosztów pośrednictwa, przygotowania umowy czy wyceny nieruchomości.
  • Rozliczenie powinno nastąpić według metody liniowej. Polega ona na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania - tę sumę bank powinien oddać konsumentowi.
  • Bank odmówił rozliczenia się z opłat i prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu? Zawiadom UOKiK, napisz pod adres . Możesz również skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Finansowego.
 

Kalkulator finansowy

UOKiK przygotował kalkulator finansowy, dzięki któremu sprawdzisz, jak orientacyjnie będzie się kształtować rata twojego kredytu, gdy dokonasz nadpłaty kredytu hipotecznego. Zobaczysz też, czy w przypadku nadpłaty lepsze dla ciebie będzie zmniejszenie raty, czy skrócenie okresu kredytowania. Możesz też poznać wysokość raty w przypadku zmiany oprocentowania. Kalkulator znajdziesz na stronie finanse.uokik.gov.pl.

 

Źródło: www.uokik.gov.pl

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 06-10-2022 11:31
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 06-10-2022 11:31
scroll

NA SKRÓTY

Prev