Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 października 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                            Kłodzko, 13 października 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.58.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

        Informuję, iż zwołuję w dniu 20 października 2022 roku, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Przed planowanym posiedzeniem odbędzie się wspólne posiedzenie komisji z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (godz. 9.00), które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1. Rozpoczęcie właściwego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej – godz. 11.00.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

godz. 09.00-11.00

Porządek obrad:

1.  Ocena bezpieczeństwa w tym warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży (po okresie letnim).

2.  Bezpieczna droga do szkoły.

3.  Przygotowanie dróg powiatowych do okresu zimowego 2022/2023.

4.  Informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach:

    a) GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w górach powiatu kłodzkiego w okresie zimowym,

      b) WOPR działania związane z bezpieczeństwem na akwenach wodnych.

5.  Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego. Informacja o ewentualnych zmianach w związku z planowymi nowymi przepisami prawa - Ustawa o ochronie ludności.

6.  Przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2023 w części dotyczącej zarządzania kryzysowego.

7.  Przyjęcie propozycji i planu pracy komisji na rok 2023

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Zimowe utrzymanie dróg w powiecie kłodzkim.

4.  Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,

b) przyjęcie protokołu nr 10/22 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 22 września 2022 roku.

 

        Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

 

Z poważaniem

 Przewodniczący Komisji

                            Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl