Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 października 2022 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                               Kłodzko, 13 października 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.59.2022.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

          Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 20 października 2022 roku, o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Stan zaawansowania realizacji projektu drogi S8.
  3. Aktualności dotyczące rolnictwa Ziemi Kłodzkiej przedstawione przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku.
  4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

                a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030

       5. Sprawy różne:

              a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

              b) przyjęcie protokołu nr 8/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 22 września 2022 roku.

 

         Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526.).

 

                           Z poważaniem

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                      Adam Łącki

      Sprawę prowadzi:                                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31                                                                                             

e-mail:                                                                                

            rada@powiat.klodzko.pl