Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 11 października 2022 roku

PDFUchwała Nr 204/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 października 2022 roku ws. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie- Pana Adama Frankowskiego do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy i podpisania umowy....pdf (450,27KB)
PDFUchwała Nr 205/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 pażdziernika 2022 roku ws. ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie:..pdf (1,37MB)
PDFUchwała Nr 206/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 października 2022 roku ws. skierowania do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku....pdf (1,10MB)
PDFUchwała Nr 207/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 października 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie do złożenia wniosku o akredytację w programie Erasmus+ na lata 2022 -2027..pdf (313,91KB)
PDFUchwała Nr 208/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 października 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku do reprezentowania Powiatu Kłodzkiego celu realizacji projektu....pdf (315,62KB)