Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWIAT KŁODZKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

Powiat Kłodzki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

 W 2022 r. dofinansowaniem zostały objęte: 

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdroju.
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

Wartość zadania -  87 500 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa  - 70 000 zł

Wkład własny Powiatu (finansowy i rzeczowy)– 17 500 zł