Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 października 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                           Kłodzko, 19 październik 2022 roku

ORG.BR.0012.61.2022.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 24 października 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.
  4. Przyjęcie informacji o uzyskanych wynikach egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  5. Informacja dotycząca wyników naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki.
  6. Sprawy różne:

      a)    ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

b)   przyjęcie protokołu nr 8/22 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26 września 2022 roku.

 

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                               

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                              

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl