Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 26 października 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 21 października 2022 roku

ORG.BR.0012.63.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 października 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:
1.    Ustalenie porządku obrad komisji.
2.    Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
a)    zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
4.    Sprawy różne:
a)    ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
b)     przyjęcie protokołu nr 10/22 z posiedzenia w dniu 28 września 2022 roku i 11/22 z posiedzenia w dniu 19 października 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.1526.).

 

                                                       Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                              Marek Mazurkiewicz