Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 18 października 2022 roku

PDFUchwała Nr 209 2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 października 2022 roku . upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Pani Renaty Wolan - Niemczyk do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy i podp.pdf (458,32KB)
PDFUhwała Nr 210 2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 października 2022 roku ws. rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.pdf (166,27KB)
PDFUchwała Nr 211 2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 października 2022 roku. zatwierdzenia listy propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.pdf (747,39KB)
PDFUchwała Nr 212 2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 października 2022 roku ws. zmiany planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (642,86KB)