Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
1 °C
scroll
Zawilec Gajowy

8. Modernizacja bazy dydaktyczno - terapeutycznej Sali Zajęciowej placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (Kłodzku)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

8

Magdalena Jeż

Modernizacja bazy dydaktyczno - terapeutycznej Sali Zajęciowej placówki

Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku

Doposażenie bazy dydaktyczko terapeutycznej w niezbędny sprzęt dedykowany dzieciom z dysfunkcjami rozwoju. Placówka WWR prowadzi nieodpłatnie zajęcia terapeutyczne w zakresie zajęć ruchowych i logopedycznych dla dzieci z miejscowości Powiatu Kłodzkiego.

Obecnie baza jest zdekapitalizowana i w znacznym stopniu wyposażona w sprzęt, który nie spełnia obecnych standardów jakości W wielu wypadkach personel aby osiągać wymagane efekty terapeutyczne winien prowadzić zajęcia zindywidualizowane z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technik na przykład takich jak: tablice sensoryczne, klocki - kształtki rehabilitacyjne piankowe XXL, podwiesie do terapii SI (integracja sensoryczna) z elementami wyposażenia podstawowego typu - platforma podwieszana, hamak, huśtawka i inne, tor równoważny czy ścieżka sensoryczna - do terapii i rehabilitacji dzieci z problemami sensomotorycznymi zaburzeniami równowagi.

2023

15 000,00 zł

 
Opublikował(a): Marcin Jastrząb Data publikacji: 28-10-2022 09:36
scroll

NA SKRÓTY

Prev