Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego pn. „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

PDFUchwała Nr 215/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego" (1,05MB)

PDFUchwała w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu kłodzkiego pn. Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych socjalizacyjnego.pdf (406,04KB)