Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku I przetargu nieruchomości poł. w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18, ozn. gedoez. jako działka nr 102/2

GN.6840.1.8.2012.GN3.                 Kłodzko, dn. 31 października 2022 r.  

 

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU I PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu: 29 września 2022 r.  
  2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna,  pokój nr 1.1.
  3. Rodzaj przetargu:  I przetarg ustny nieograniczony.
  4. Dane nieruchomości: nieruchomość poł. w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18, ozn. geodez. jako działka nr 102/2 (AM – 1) obręb Centrum o pow. 0,1699 ha,  dla której  Sąd Rejonowy  w Kłodzku, V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00093058/8.

5.   Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 6

6.   Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0

7.   Cena wywoławcza: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

8.   Najwyższa cena uzyskana w przetargu: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)

9.   Nabywca nieruchomości: osoby fizyczne: Pani Marta Zakrzewska w udziale 1/2 i Pan Wiktor Kreft w udziale 1/2. 

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz dodatkowo w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 2K  na okres 7 dni.