Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 27 października 2022 roku

PDFUchwała Nr 213.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku w. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Pani Renaty Wolan-Niemczyk do sporządzenia podpisania i złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskieg.pdf (321,17KB)
PDFUchwała Nr 214.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 październik 2022 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn pieniężnych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1 w Domaszkowie.pdf (391,46KB)
PDFUchwała Nr 215.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej ...pdf (1,05MB)
PDFUchwała Nr 216.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 202. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku.pdf (955,27KB)
PDFUchwała Nr 217.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. przyjęcia REGULAMINU KONKURSU CZYSTE POWIETRZE W POWIECIE KŁODZKIM.pdf (650,41KB)
PDFUchwała Nr 218.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy i podpisania z Wykonawcami umów na r.pdf (327,53KB)
PDFUchwała Nr 219.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy i podpisania umowy na realizację zad.pdf (328,04KB)
PDFUchwała Nr 220.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłodzkiego za III kwartał 2022 roku.pdf (729,95KB)
PDFUchwała Nr 221.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. zmieniająca uchwałę Nr 722022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środkó.pdf (710,16KB)
PDFuchwała Nr 222.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (5,26MB)