Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku”

PDFuchwała Nr 224 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłosznia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa ...pdf (2,54MB)
DOCXZałącznik Nr 1 do ogłoszenia.docx (19,47KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do ogłoszenia.docx (24,51KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do ogłoszenia.docx (32,22KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do ogłoszenia.docx (31,42KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do ogłoszenia.docx (32,08KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do ogłoszenia.docx (40,68KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do ogłoszenia.docx (40,30KB)

PDFUchwała Nr 243/2022 ZPK z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wyboru i dofinansowania oferty złożonej w konkursie ofert „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku" (419,75KB)

 

PDFuchwała Nr 225 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie o.pdf (503,89KB)
DOCXZałącznik nr 1 nabór komisji.docx (14,28KB)
DOCXZałącznik Nr 2 formularz zgłoszenia komisja.docx (14,17KB)

PDFUchwała nr 232 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie.pdf (319,67KB)
 

 

PDFWitkac- instrukcja tworzenia konta.pdf (453,06KB)
PDFWitkac instrukacja składania wniosku.pdf (2,39MB)