Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie uszkodzenia drzewa rosnącego w obrębie działki nr 56/19, AM- 1, obręb- 8-Słupiec (0008), Gmina Nowa
Ruda- miasto

 PDFOŚR.613.189.2021.RL4- ZAPOZNANIE.pdf (155,28KB)