Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
6 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Uroczystości 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Kłodzku

Licznie zgromadzonych na rynku w Kłodzku gości powiadała Małgorzata Jędrzejewska -Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka. - współorganizator uroczystości.

Wicestarosta powitała zgromadzonych mieszkańców miasta, powiatu kłodzkiego, a także zaproszonych gości, przybyłych, aby wspólnie oddać hołd Wszystkim tym, którzy w imię wolności oddali swoje życie. 

Dziękuję Państwu za pamięć, zaangażowanie oraz uczestnictwo w powiatowych i miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. 

Dziękuję za przybycie delegacjom związków i organizacji wojskowych, kombatanckich i społecznych. Przedstawicielom jednostek powiatowych i miejskich, instytucji państwowych, instytucji kultury, domów pomocy społecznej, szpitali, szkół i oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli mediów. 

Witam uczniów klas mundurowych wraz z opiekunami i rodzicami. Witam poczty sztandarowe szkół, jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, harcerstwa, organizacji kombatanckich, patriotycznych i politycznych. Witam wszystkich zgromadzonych mieszkańców powiatu kłodzkiego oraz gości – powiedziała w trakcie powitania Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.

DSC_0688.jpeg

W uroczystościach udział wzięli również mi.in:

Michał Dworczyk – Minister, członek Rady Ministrów

Monika Wielichowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Gwóźdź - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksander Szwed – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Michała Piszko – Burmistrz Kłodzka, współgospodarz uroczystości

Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko

Małgorzata Kanecka - Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Michał Cisakowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Elżbieta Żytyńska – Przewodnicząca Rady Miasta Kłodzka

Ryszard Jastrzębski - Przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej Kłodzko

Zdzisław Duda – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kłodzka

Radni Powiatu Kłodzkiego, Miasta Kłodzka oraz Gminy Kłodzko.

 

Przedstawiciele służb mundurowych:

 

Podpułkownik Marcin Sudek – dowódca garnizonu Kłodzko 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku im. generała dywizji Bronisława Prugara Ketlinga

Major Grzegorz Sowa – dowódca uroczystości oraz pododdział honorowy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku 

Nadkomisarz Marcin Sknera – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku

Brygadier Rafał Chorzewski – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Major Straży Granicznej Dariusz Matusiak – Komendanta placówki Straży Granicznej w Kłodzku 

Major Sebastian Kopczak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku 

Pułkownik Wiesław Zwiefka – dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku 

Starszy chorąży sztabowy Mariusza Zarzecki – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku 

Michał Tułacz – Komendant Straży Miejskiej w Kłodzku 

Bartłomiej Jakubowski – Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Przedstawiciele duchowieństwa:

 

Ojciec doktor Emilian Gołąbek OFM - Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Ksiądz Stanisław Kasztelan – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku

Podpułkownik ksiądz Władysław Jasica – kapelan 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

 

W trakcie ważnym punktem było ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Po ślubowaniu swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście, m.in.: Michał Dworczyk Minister, członek Rady Ministrów oraz Monika Wielichowska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Michał Dworczyk odczytał list Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczniów, uczestników ślubowania, oraz podziękował i złożył życzenia, aby droga którą wybrali, stała się drogą życiową, a praca w służbach mundurowych była ich powołaniem.

Następnie głos zabrała również Monika Wielichowska, która w swoim wystąpieniu powiedziała m.in:

104 lata temu po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znowu pojawiła się na mapie Europy. Zawdzięczamy to wszystkim tym, którzy o wolną i Niepodległą Polskę walczyli. Zawdzięczamy to tym, którzy walczyli bronią, a także tym którzy walczyli słowem i piórem. Wszyscy dziś musimy jednak pamiętać, że wolność i niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. 

 

Każdego dnia musimy o nią walczyć i musimy ją pielęgnować. A jak? Poprzez nowoczesny PATRIOTYZM. A nowoczesny PATRIOTYZM to rzetelna praca, to nauka, to ochrona środowiska, to dbałość o słabszych, to tolerancja, to godne prawa dla wszystkich.

 

Świętujmy, radujmy się i pamiętajmy o nowoczesnym patriotyzmie, który powinien tkwić w naszych sercach i w naszych duszach.

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 11-11-2022 19:28
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 14-11-2022 09:21
scroll

NA SKRÓTY

Prev