Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o zamówienie publiczne pn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku w roku 2023.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (39,13KB)
DOCXInformacja z otwarcia ofert.docx (13,27KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (89,09KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx (69,17KB)