Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
7 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Zarząd Powiatu Kłodzkiego oddał do użytku wieżę widokową na Kłodzkiej Górze.

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń poprowadził uroczystość oficjalnego otwarcia wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. Na uroczystość przybyli  przedstawiciele władz lokalnych, lokalnej prasy oraz uczestnicy projektu budowy wieży i mieszkańcy powiatu.

Powstała wieża widokowa na Kłodzkiej Górze, jest częścią szlaku grzbietowego, prowadzącego przez najatrakcyjniejsze punkty widokowe Sudetów.

Kłodzka Góra o wysokości 762,7 m n.p.m.,  jest to drugi pod względem wysokości szczyt Gór Bardzkich, położony w ich południowo-wschodniej części.

Sama wieża widokowa powstała w ramach projektu pn.: „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia”, gdzie w skład całego projektu wchodziło wybudowanie 10 wież widokowych oraz platformy widokowej w Radkowie.

Budowa kłodzkiej wieży była już od dawna wyczekiwana przez miłośników turystyki. Inwestycja powiatu, umożliwia teraz podziwianie z Kłodzkiej Góry, rozległych panoram ziemi kłodzkiej i Opolszczyzny, a przy dobrej widoczności można dostrzec także Karkonosze, Pogórze Sudeckie i Wrocław.

Początki koncepcji powstania tej wieży sięgają 2015 roku, w którym to po stronie polskiej podpisano w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Kłodzkim, Powiatem Ząbkowickim oraz Nadleśnictwem Bardo Śląskie.

Powstanie wieży nie byłoby jednak możliwe, bez współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski oraz dofinansowaniu projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreag V-A Republika Czeska – Polska

Szczególne podziękowania należą się tutaj też Lasom Państwowym, które od początku zainicjowania pomysłu wspierały idee budowy oraz Panom: Antoniemu Bańdurze, Nadleśniczemu Nadleśnictwa  Bardo Śląskie i Romanowi Festerowi, staroście ząbkowickiemu za zaangażowanie w te inicjatywę i współfinansowanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Kłodzkiej Górze.

Należy też wspomnieć, że liderem całego projektu, jest czeski Euroregion Glacensis, kierowany przez pana prezesa Miroslava Kociana. Otrzymanie dofinansowania i sprawna realizacja projektu wieży na Kłodzkiej Górze, to też zasługa  pana Jaroslava Stefka, dyrektora biura czeskiego Euroregionu.

Dofinansowanie na budowę wieży zawdzięczamy dobrej ocenie projektu przez Wspólny Sekretariat techniczny w Ołomuńcu, kierowany przez pana Macieja Molaka.

Realizacji stworzenia tego nietuzinkowego projektu wieży widokowej podjął się wybitny polski inżynier Andrzej Kociński. Natomiast niezwykle szybką realizację zadania zawdzięczamy wykonawcy firmie:

Tatry z Myślenic, która podjęła się  budowy naszej wieży.

Ze strony powiatu nad całością realizacji projektu czuwał bezpośrednio:

Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze ma wysokość 34,5 metra, natomiast najwyższa platforma widokowa została zainstalowana na 30,5 metrach. Na szczyt prowadzi 165 schodów.

Z kopuły widokowej będzie można podziwiać panoramy Masywu Śnieżnika, Gór Orlickich, Bardzkich i Sowich. Inwestycja pochłonęła około 1,3 miliona złotych i została zrealizowana za środków powiatu kłodzkiego, powiatu ząbkowickiego i Nadleśnictwa Bardo oraz przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Na wieżę dojdziemy szlakiem żółtym pieszo, który przebiega obok obecnego "Domu Krawca"- dawna Kukułka.

DSC_0003.jpeg

DSC_0008.jpeg

DSC_0022.jpeg

DSC_0025.jpeg

DSC_0033.jpeg

DSC_0040.jpeg

DSC_0044.jpeg

DSC_0055.jpeg

DSC_0060.jpeg

DSC_0063.jpeg

DSC_0064.jpeg

DSC_0066.jpeg

DSC_0067.jpeg

DSC_0083.jpeg

DSC_0085.jpeg

DSC_0088.jpeg

DSC_0093.jpeg

DSC_0128.jpeg

DSC_0101.jpeg

DSC_0103.jpeg

DSC_0111.jpeg

DSC_0124.jpeg

DSC_0126.jpeg

DSC_0128.jpeg

DSC_0140.jpeg

DSC_0145.jpeg

DSC_0148.jpeg

DSC_0152.jpeg

DSC_0156.jpeg

DSC_0160.jpeg

DSC_0163.jpeg

DSC_0165.jpeg

DSC_0173.jpeg

DSC_0177.jpeg

DSC_0180.jpeg

DSC_0194.jpeg

DSC_0198.jpeg

DSC_0203.jpeg

DSC_0215.jpeg

DSC_0221.jpeg

DSC_0226.jpeg

DSC_0228.jpeg

 

Goście, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość otwarcia wieży widokowej:

                Władze Powiatu Kłodzkiego w składzie:

               Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki

                Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący rady Powiatu Kłodzkiego

                Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

                Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

                Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

               Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

           

                Henryka Popiel - skarbnik powiatu

                Czesław Krecichwost - prezes SGPEG

                Tomasz Czerwiński - dyrektor wydziału budownictwa RPK

                Bartosz Wojciechowski - rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Kłodzku

                Roman Fester - starosta ząbkowicki

                Wiesław Tracz - wiceburmistrz Kłodzka

                Zbigniew Tur - wójt Gminy Kłodzko

                Radek Pietuch

                Tomasz Korczak - burmistrz Międzylesia

                Patrycja Opalińska- Regionalna Dyrekcja Lasów Prasowych, rzecznik prasowy

                Stowarzyszenie Neratov - Marzena Peťovská

                Andrzej Kociński - projektant

                Rafał Prietzel - Wspólny sekretariat

                Robert Kubiak - przedstawiciel wykonawcy Firmy Tatry z Mysłowic

                Jan Bednarczyk - burmistrz Radkowa,

                Aleksandra Kowalczyk - Gmina Radków, 11.45

                Antoni Bańdura - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie

                Miroslav Kocián – předseda Euroregionu Glacensis 11.45

                Miroslav Wágner - místopředseda  Euroregionu Glacensis 11.45

                Denisa Kalousková – projektová manažerka projektu Hřebenovka 11.45

                Petra Páralová – finanční manažerka projektu Hřebenovka 11.45

                Jiřina Jeřábková – sekretariát Euroregionu Glacensis 11.45

                Andrzej Krawiec

                Paweł Szafran- kierownik referatu RPZP Gminy Nowa Ruda

                Dominika Marczak - zastępca kierownika referatu RPZP Gminy Nowa Ruda

                Małgorzata Matusz, Gmina Kłodzko

                Gmina Bystrzyca- Krzysztof Kuczek

               Ladislav Hradecky - Solnice

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 28-08-2020 16:17
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 28-08-2020 17:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev