Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 roku

 

 

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                          Kłodzko, 18 listopada 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.69.2022.BR2

            Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

                   Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 24 listopada 2022 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

      Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

          a) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.
  2. Pszczelarstwo w powiecie kłodzkim.
  3. Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2023 rok oraz propozycje do planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok.
  4. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

b) przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2022 roku.

          Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526.).

 

 

                                               Z poważaniem

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                 Adam Łącki

 

 

 Sprawę prowadzi:                                                                                                                    

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31                                                                                 

e-mail:                                                                                

            rada@powiat.klodzko.pl