Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 listopada 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                Kłodzko, 23 listopada 2022 roku

ORG.BR.0012.70.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 listopada 2022 roku, o godz. 9.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

 

Porządek obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
 3. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,
 4. zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej.
 1. Analiza i ocena projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok:
  1. zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji merytorycznych Rady Powiatu Kłodzkiego do projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  2. zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
 2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok oraz propozycje do planu pracy Rady.
 3. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
 2. przyjęcie protokołu nr 12/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu  26 października 2022 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.1526.).

                                     Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                    Marek Mazurkiewicz