Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 23 listopada 2022 roku

ORG.BR.0012.71.2022.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 listopada 2022 roku, po zakończeniu obrad XIV sesji posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Opracowanie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  3. Przyjęcie protokołu i sprawozdania pokontrolnego z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2022 roku.
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 listopada 2022 roku.
  1. Wizja lokalna dróg powiatowych, na których planowane są inwestycje remontowe, zgodnie z informacją Zarządu Powiatu Kłodzkiego w ramach odbytej kontroli w 2022 roku.  

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak