Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
6 °C
scroll
Narciarstwo zjazdowe na ziemi kłodzkiej

Informacja o cenie liczy się nie tylko w Black Friday

Konsument zawsze ma prawo do pełnej informacji o towarze – w szczególności o jego cenie. Rzetelna informacja o niej oznacza m.in. podanie także ceny jednostkowej (czyli za np. 1 litr lub kilogram), umożliwiającej porównanie cen podobnych produktów.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzają, czy w sklepach i lokalach usługowych konsument otrzymuje pełną, jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości informację o opłatach. Porównują zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Ponad połowa przedsiębiorców popełnia błędy

W pierwszym półroczu 2022 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole prawidłowości informowania o cenach towarów i usług u 1637 przedsiębiorców. Inspektorzy sprawdzili m.in. sklepy, sieci handlowe, restauracje, stacje benzynowe i parkingi.

Nieprawidłowości wykryli u 53 proc. przedsiębiorców. Pobierz szczegółowy wykaz.

 

Najczęstsze błędy przedsiębiorców

Inspektorzy zweryfikowali ponad 322 tys. partii produktów. Źle lub wcale nieoznaczone ceną było 13 proc. z nich. W sklepach najczęściej brakowało ceny jednostkowej lub ceny w ogóle. Zdarzało się również błędne wyliczenie ceny jednostkowej lub nieprawidłowe oznaczenie ceną. Na parkingach i stacjach benzynowych najczęściej nie eksponowano cenników, które byłyby widoczne dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu. W lokalach usługowych cenników brakowało lub miały one niewłaściwe zapisy, np. nie wskazywały jednoznacznej ceny (podawano ją w przedziałach „od… do…” lub jedynie jej dolną granicę „cena od…”). Z kolei w lokalach gastronomicznych najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak w cenniku informacji o wielkości serwowanych potraw i napojów.

Ponadto inspektorzy porównali zgodność cen na półce z tymi zakodowanymi w kasie w prawie 1200 sklepach. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzili w 83 placówkach (6,9 proc. skontrolowanych). W ponad 1300 miejscach Inspekcja Handlowa zweryfikowała również rzetelność obsługi konsumentów, a dokładnie: czy w przypadku produktów sprzedawanych na wagę (np. ciast) sprzedawcy odliczają wagę opakowania.

Kary dla przedsiębiorców, są recydywiści

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości na nieuczciwych przedsiębiorców nakładane są kary. W pierwszej połowie 2022 r. Inspekcja Handlowa wydała 739 decyzji nakładających kary o łącznej kwocie 628 858 zł za kolejne naruszenie tych obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, a także 16 decyzji nakładających kary o łącznej kwocie 76 570 zł za kolejne naruszenie obowiązków.

 

Wśród przedsiębiorców kontrolowanych w pierwszym półroczu 2022 r. znalazły się firmy niejednokrotnie łamiące przepisy. W przypadku Jeronimo Martins Polska, Aldi, Kaufland Polska Markety, Lidl. Inspekcja Handlowa stwierdzała błędne oznakowanie ceną co najmniej po raz trzeci, odkąd pierwszy raz ujawniła nieprawidłowości.

Porady – co może każdy z nas

W przypadku rozbieżności między ceną w kasie a na półce lub w cenniku konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Informacje o wynikach poszczególnych kontroli można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 
Źródło: www.uokik.gov.pl
Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 28-11-2022 10:47
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 28-11-2022 10:47
scroll

NA SKRÓTY

Prev