Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
16 °C
scroll
Ścieżka edukacyjna Niknąca Łąka

Badanie Satysfakcji Klientów Starostwa - Wyniki 2022

W dniach 5-30 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzone zostało badanie satysfakcji klientów.

Celem badania było sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Ogólna ocena poziomu usług oceniona została na poziomie 4,69  przy 5-stopniowej skali (w roku 2021 - 4,63).

Uwzględniając wnioski i oczekiwania klientów planowane jest podjęcie następujących działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług i podwyższenie poziomu obsługi i satysfakcji klientów:

1) Wykonanie dodatkowego oznakowania starostwa przy

ul. Wyspiańskiego 2k w Kłodzku oraz dodatkowego oznakowania windy.

2) Działania w obszarze poprawy dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami - Starostwo Powiatowego w Kłodzku uczestniczy w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu jest poprawa dostępności w obszarze dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K.

Udział w projekcie przyczyni się do:

• wzrostu bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zakup materacy ewakuacyjnych oraz montaż systemu alarmowo-przywoławczego w toaletach,

• poprawy komunikacji pomiędzy urzędnikiem a osobą słabosłyszącą poprzez zakup pętli indukcyjnych,

• rozpowszechniania informacji miejscowej dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez zakup systemu TOTUPOINT,

• poprawy orientacji w przestrzeni starostwa osób z dysfunkcją wzroku poprzez oznakowanie tabliczek przy drzwiowych oraz nakładki na poręcze,

• ułatwienia składania podpisów na dokumentach poprzez zakup ramek do podpisów,

• możliwości łatwego dojazdu i zaparkowania pojazdu poprzez oznaczenie pionowe i poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 

• ułatwienia poruszania się w budynku poprzez montaż ścieżek kierunkowych i pól uwagi.

Poprawa dostępności wpłynie na zwiększenie jakości obsługi klientów z niepełnosprawnościami oraz ich komfort. Powyższe działania sfinansowane będą ze środków PFRON.

3) Podjęcie działań zmierzających do uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu Starostwa przy ul. Wyspiańskiego 2k.

4) Uruchomienie terminalu płatniczego (płatności bezgotówkowych) w Terenowym Punkcie Paszportowym.

5)  Uruchomienie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2k tzw. HOTSPOTÓW punktów darmowego dostępu do internetu.

Serdecznie dziękuję wszystkim klientom urzędu biorącym udział w badaniu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Starosta Kłodzki

 Maciej Awiżeń

Szczegółowy raport z badania ankietowego klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku dostępny jest na stronie:

https://bip.powiat.klodzko.pl/download/attachment/10810/raport-z-badania-ankietowego-klientow-starostwa-powiatowego-w-klodzku-2022-rok.pdf

 

Badanie_Satysfakcji-Kienta_2022.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 02-12-2022 12:42
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 02-12-2022 12:43
scroll

NA SKRÓTY

Prev