Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 13 grudnia 2022 roku


PDFUchwała Nr 247.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 06 grudnia 2022 roku ws. powołania Zespołu Projektowego w celu przygotowania i realizacji projektu powiatu kłodzkiego pn.Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligraficznej.pdf (418,22KB)
PDFUchwała Nr 248.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Pani Małgorzaty Pajor do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 ...pdf (500,37KB)
PDFUchwała Nr 249.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. w sprawie uchylenia uchwały nr 1932022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo ...pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr 250.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn. Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego...pdf (406,04KB)
PDFUchwała Nr 251.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. powierzenia stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.pdf (407,85KB)
PDFUchwała Nr 252.2022 ZArządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 r.pdf (969,49KB)
PDFUchwała Nr 253.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki w 2023 r.pdf (463,17KB)
PDFUchwała Nr 254.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2023 r.pdf (463,02KB)
PDFUchwała Nr 255.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakr.pdf (491,99KB)
PDFUchwała Nr 256.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.pdf (475,64KB)
PDFUchwała Nr 257.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakr.pdf (503,29KB)
PDFUchwała Nr 258.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. wyboru partnera w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Branżowego ...pdf (422,60KB)
PDFUchwała Nr 259.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. zmieniająca uchwałę Nr 722022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ...pdf (704,50KB)
PDFUchwała Nr 260.2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 grudnia 2022 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (4,45MB)