Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
11 °C
scroll
Widok z Pasterki na Szczeliniec

Nowości w otwartym konkursie ofert na projekty turystyczne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:

1. związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska
2. poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu
3. interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób
4. wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
5. skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty.
Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.

Oferty mogą składać:
1. organizacje pozarządowe
2. kościoły lub związki wyznaniowe
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. spółdzielnie socjalne;
5. spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Ogłoszenie o konkursie, szczegóły, terminy spotkań informacyjnych, telefony kontaktowe do osób obsługujących konkurs, a także praktyczne porady dotyczące składania oferty znajdują się na stronie konkursu:
https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/

Kontakt w sprawie konkursu:
Wydział Turystyki: Natalia Mutor – natalia.mutor@dolnyslask.pl,
693 315 444

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 23-12-2022 10:13
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 23-12-2022 10:20
scroll

NA SKRÓTY

Prev