Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                              Kłodzko, 22 grudnia 2022 roku

ORG.BR.0012.75.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

            Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 28 grudnia 2022 roku, o godz. 08.45 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.

 

         Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1526).

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                           Tomasz Nowicki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: