Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o zamówienia publiczne pn.; Przegląd serwisowy oraz naprawy pomiarowych stacji opadowych, hydrometrycznych i wyznaczonych stacji dyspozytorskich Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego w latach 2023- 2025

DOCXInformacja o kwocie.docx (13,32KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (34,53KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (102,67KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx (80,04KB)
XLSXStanowiska gminy.xlsx (15,60KB)