Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 11 stycznia 2023 roku

PDFUchwała Nr 1.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 r. ws. zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku na 2023 rok.pdf (1,82MB)
PDFUchwała Nr 2.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki w.pdf (327,69KB)
PDFUchwała Nr 3.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 roku ws. ogłoszenia konkursu pn. „Kultura w powiecie kłodzkim” na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego przez państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz szko.pdf (727,92KB)
PDFUchwała Nr 4.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury f.pdf (324,97KB)
PDFUchwała Nr 5.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 roku ws. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy i podpisania umowy na realizację zadania.pdf (286,16KB)
PDFUchwała Nr 6.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2023 roku ws. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań..pdf (1,73MB)