Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2023 roku

Termin: 23.01.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109.

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 3. 2. Kontrola realizacji uchwały nr III/26/2022 w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli.
 4. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
 5. 4. Sprawy różne
  1. a. ustalenie daty i terminu kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  2. b. przyjęcie protokołu nr 10/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 28 listopada 2022 roku (I część) i 14 grudnia 2022 roku (II część)