Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAIB.6740.2.112.2022

P4 Sp. z o.o.

Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLO3195A

Krosnowice, dz. 608

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Na podstawie art. 34a  ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

działając z upoważnienia Starosty Kłodzkiego informuję,

o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

z wniosku : P4 Sp. z o.o.

złożonego w dniu 20.12.2022

w zakresie : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KLO3195A na działce nr 44 w miejscowości Krosnowice, działka nr 608

W myśl art. 34a  ustawy Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1.