Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Edukacji w dniu 25 stycznia 2023 roku

Termin: 25.01.2023, g. 12.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109.

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. a) w sprawie ustalenia na rok 2023  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki
 3. 3. Bieżąca Informacja Dyrektora Oświaty
 4. 4. Sport szkolny- baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki
 5. 5. Edukacja seksualna w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki
 6. 6. Sprawozdanie z działalności komisji w 2022 roku
 7. 7. Sprawy różne:
  1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
  2. b) przyjęcie protokołu nr 10/22 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 28 listopada 2022 roku.