Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 stycznia 2023 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:04)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Robert Duma, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr I/1), (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  I/2) (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka

PRZECIW(3):

Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr I/3), (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4) (10:11)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/93/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk  nr  I/5) (10:13)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu