Logo facebook
16 lipca 2024
Eustachego, Mariki, Mirelli
25 °C
scroll
Łężyckie Skałki

Zakończyła się I Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w 2023 roku

Obrady przebiegły zgodnie z przyjętym porządkiem.

Następnie w ramach spraw różnych, radni zadawali pytania członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Z ważniejszych zagadnień poruszony został temat planowanej inwestycji budowy ronda w Kłodzku na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego – Kościuszki – Daszyńskiego. Odpowiedzi udzielił Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, który poinformował, że umowa na realizacje tego zadania jest już podpisana z wykonawcą i jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą ruszą prace budowlane. Przewidywane zakończenie budowy ronda, to sierpień 2023 roku. Padło również pytanie o możliwość realizacji ronda obok stacji paliw BP przy ulicy Noworudzkiej. Tam powiat ma już przygotowaną dokumentację techniczną, a realizacja tego zadania planowana będzie w latach następnych. Piotr Marchewka poinformował również o 8 milionach złotych uzyskanych przez powiat w ramach udziału w ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Obecnie trwają rozmowy i konsultacje dotyczące projektów, na które te pieniądze z ZIT będą mogły być przeznaczone.

Pozostałymi ważniejszymi punktami obrad były :

- przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy Staroście) z działalności za rok 2022.

- przyjęcie informacji za 2022 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Radni rozpatrzyli też projekty uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

d) ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,

e) uchylenia uchwały nr XI/93/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2021 r. w

sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

Przyjęto również sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informację o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego i uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2022 roku.

DSC_0134.jpeg

DSC_0139.jpeg

DSC_0143.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 27-01-2023 12:57
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 27-01-2023 12:58
scroll

NA SKRÓTY

Prev