Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
10 °C
scroll
Zieleniec nocą

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Artystycznych „Szczyty Kultury”

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Artystycznych „Szczyty Kultury”  złożył w dniu 18.09.2020 r. ofertę  na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – Bawimy się w Szczytnej”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl do dnia 8.10.2020 r.

PDFoferta_Szczytna.PDF (438,69KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 01-10-2020 09:15
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 01-10-2020 09:08
scroll

NA SKRÓTY

Prev