Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kłodzkiego

PDFInformacja o ofertach otwartych.pdf (44,10KB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty - część 2.pdf (44,56KB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty część 1.pdf (40,08KB)
PDF2. Zmiana SWZ z odpowiedziami 27.02.2023.pdf (1,13MB)
PDF1. Raport z automatycznego pomiaru stanu nawierzchni LCMS Kłodzko ZDP 2020.pdf (5,55MB)
PDFWykaz planowanych wydatków na zadania majatkowe.pdf (345,03KB)
PDFZmiana SWZ wraz z odpowiedziami 27.02.2023.pdf (444,33KB)
XLSXKopia Korekta szkodowości 24.02.2023-1.xlsx (1,63MB)
PDFZmiana SWZ i odpowiedzi na pytania 24.02.2023 r.pdf (536,69KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia1.pdf (66,83KB)
PDFZmiana SWZ i odpowiedzi na pytania 23.02.2023.pdf (584,17KB)
XLSXKłodzko załacznik 1e do SWZ modyfikacja 22.02.2023.xlsx (1,76MB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (63,16KB)
DOCXOPZ Pow Kłodzko.docx (1,27MB)
DOCX10. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferta.docx (59,15KB)
DOCX11. Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia.docx (60,40KB)
DOCX12. Załącznik nr 3a do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx (58,47KB)
XLSXKłodzko załacznik 1e do SWZ 07.02.2023.xlsx (1,76MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (48,84KB)
DOCXSpecyfikacja warunków zamówienia.docx (101,77KB)
PDFWstępne ogłoszenie informacyjne.pdf (83,22KB)