Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność działań organizacji dla osób ze specjalnymi potrzebami nie oznacza, że każde działanie musi być dostępne w pełnym zakresie.

Przykładowo organizacja prowadząca treningi sportowe dla dzieci nie musi dostosowywać programów zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Powinna jednak zadbać o to, by informacja o prowadzonych zajęciach była dostępna różnymi kanałami, by strona internetowa była dostosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, oraz by miejsce prowadzenia zajęć umożliwiało opiekunom uczestników zajęć przyprowadzenie dzieci na treningi.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązków związanych z dostępnością oraz sposobów jej zapewnienia.

PDFDostępne NGO_broszura_druk.pdf (844,73KB)

PDFDostępność_NGO_Kłodzko.pdf (6,02MB)

PDFEFS_Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf (3,48MB)

PDFinformacja-dla-wszystkich.pdf (1,69MB)

PDFPodrecznik_Dostepnosc.pdf (4,23MB)

PDFPoradnik_wdrazanie.pdf (2,08MB)

PDFProgram_Dostepnosc_Plus.pdf (983,78KB)

PDFWłącznik-projketowanie-bez-barier.pdf (15,72MB)

PDFlex-dz-u-2022-2240-t-j-zapewnianie-dostepnosci.pdf (189,82KB)

PDFlex-dz-u-2023-82-t-j-dostepnosc-cyfrowa-stron.pdf (148,19KB)