Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 27 lutego 2023 roku

Termin: 27.02.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
 3. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2025 za rok 2022.
 4. 4. Sprawy różne:
  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. b. przyjęcie protokołu 1/23 z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2023 roku