Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Radków. Platforma widokowa Guzowata

zdrowie

PNGmammografia_plakat.png (287,90KB)

 


Nowy wykaz bezpłatnych leków zawiera prawie 3,8 tys. pozycji dla osób w wieku 65-74 lata i ponad 2,8 tys. pozycji dla dzieci i młodzieży.

Najczęściej finansowanymi lekami dla seniorów 65+ są: przeciwcukrzycowe, niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane w leczeniu dny oraz inhibitory pompy protonowej.

Natomiast dla dzieci i młodzieży 18- są to: antybiotyki, szczepionki przeciw HPV, penicyliny, a także leki przeciwhistaminowe.

 

 

W trosce o wspólne dobro jakim jest zdrowie dolnośląskiego społeczeństwa,                
w załączeniu link https://planujedlugiezycie.pl/ do kampanii społecznej
realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 „Planuję długie
życie”.

W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu
nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE
pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu
chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W związku z tym
niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu
i wczesnym wykrywaniu tych chorób.

Opublikował(a): Małgorzata Obstarczyk
Modyfikował(a): Małgorzata Obstarczyk
scroll

NA SKRÓTY

Prev