Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 28.02.2023, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 za rok 2022:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2022 (druk nr II/1).
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr II/2),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr II/3),
  3. c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr II/4),
  4. d. rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr II/5)
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.