Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
10 °C
scroll
Zieleniec nocą

Nowa placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Nowej Rudzie

W Nowej Rudzie w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego - "Wspólnota Dziecięca Gromadka" przy ul. Fredry 47, została utworzona przez Powiat Kłodzki nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza o nazwie DELTA.

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki, jako przedstawiciel powiatu kłodzkiego, czyli organu który utworzył placówkę, złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali jej powstanie. Niejednokrotnie zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych wspierali również przybyli na otwarcie Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy oraz Andrzej Behan – Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda. W otwarciu udział brali również Bogumił Zwardoń Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz przedstawiciele mediów. Rolę gospodarza pełnili Joanna Zachariasz Dyrektor Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego – „Wspólnota Dziecięca Gromadka”, oraz Bogdan Ogrodowczyk zastępca dyrektora placówki.

Przybyli goście obejrzeli nowe pomieszczenia w których będą mieszkać podopieczni. Rozmawiano o bieżących problemach związanych z kwestiami pieczy zastępczej i możliwościach ich rozwiązywania. Dyrektor placówki podziękowała za duże wsparcie od powiatu i władz miasta Nowej Rudy.

Symbolicznie Małgorzata – Jędrzejewska Skrzypczyk wicestarosta, przekazała w imieniu Zarządu Powiatu oraz Macieja Awiżenia Starosty Kłodzkiego - kosz słodkości dla dzieci na dobry początek funkcjonowania placówki. Wicestarosta podkreśliła, że ideą władz powiatu jest stworzenie w każdym ośrodku warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Kłodzki. Kontrolę nad bieżącą organizacją zadań placówki sprawuje Wojewoda i Zarząd Powiatu. Delta jest już 4 już odziałem znajdującym się tym ośrodku opiekuńczo -wychowawczym i przeznaczona jest dla 10 dzieci w wieku od 10 lat do uzyskania pełnoletności. W całym obiekcie przebywa obecnie ponad 50 dzieci. Ustawodawca kilka lat temu wprowadził podział administracyjny w dawnych domach dziecka na pojedyncze osobne placówki. W każdej placówce może przebywać maksymalnie do 14 podopiecznych. Dlatego w jednym budynku, często spotykamy się z kilkoma placówkami. Podział ten miał na celu m.in. stworzyć bardziej domową atmosferę.

W tego typu placówkach realizuje się zadania z zakresu doraźnej i całodobowej opieki nad wychowankami. Placówki typu socjalizacyjnego zapewnią dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Prowadzone są tam zajęcia dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb przebywających w niej wychowanków z uwzględnieniem zapewnia możliwości realizacji obowiązku szkolnego na odpowiednim poziomie.

Ważnym zadaniem w tego typu placówkach jest podejmowanie przez pracowników działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej, zastępczej lub pełnego usamodzielnienia się wychowanków.

 

DSC_0787.jpeg

DSC_0788.jpeg

DSC_0798.jpeg

DSC_0801.jpeg

DSC_0810.jpeg

DSC_0819.jpeg

DSC_0826.jpeg

DSC_0828.jpeg

DSC_0838.jpeg

DSC_0850.jpeg

DSC_0852.jpeg

DSC_0865.jpeg

DSC_0869.jpeg

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 24-02-2023 08:38
scroll

NA SKRÓTY

Prev