Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza zdawalności egzaminów na prawo jazdy w roku 2022.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy obejmująca 2022 rok (wariant wszystkie podejścia) na podstawie statystyk przesłanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i oddziały terenowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Skarg złożonych na osk nie odnotowano.

Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców wpisanych w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Starostę Kłodzkiego.

Wśród kandydatów na kierowców kategorii B prawa jazdy z powiatu kłodzkiego średnia zdawalność egzaminu państwowego z teorii wynosi 43,16% a egzaminów z praktyki 42,32%.

PDFanaliza_zdawalności_za_ 2022_kat.B.pdf (667,02KB)
PDFanaliza_zdawalności_za_ 2022_pozostałe_kat.pdf (265,23KB)