Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2023 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 lutego 2023 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018  r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:03)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Robert Duma

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 za rok 2022 (druk nr II/1). (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Jacek Hecht, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr II/2), (10:07)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  II/3) (10:09)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk  nr  II/4), (10:10)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Waldemar Bicz, Borysław Zatoka

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego (druk nr II/5) (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Robert Duma, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu