Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 28 lutego 2023 roku

PDFUchwała Nr 28.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2023 roku ws. zmiany Uchwały Nr 2092020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej...pdf (321,12KB)
PDFUchwała Nr 29.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2023 roku ws. uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.pdf (434,13KB)
PDFUchwała Nr 30.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2023 roku ws. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym ...pdf (607,50KB)
PDFUchwała Nr 31.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2023 roku ws. zmieniająca uchwałę Nr 722022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków...pdf (761,39KB)
PDFUchwała Nr 32.2023 Zarządu Powiatu Kłodziego z dnia 28 lutego 2023 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok.pdf (2,90MB)